Paul Brunton tanításai – a fordító tolmácsolásában

Paul Brunton tanításai – a fordító tolmácsolásában

Áttanulmányozva a nagy világvallásokat, számos filozófus, remete, misztikus és szent tanításait, számomra a legérthetőbbnek, legtisztábbnak, a mai ember számára legközelebb állónak Paul Brunton tanításai bizonyultak. A szerző megértette, hogy a nyugati embernek nem elegendő a vak hit, az érzelmek áradása, hanem tapasztalni akar, és megérteni, mind intellektuálisan, mind a szívével. Brunton – elsőként átadva Európának Sri Ramana Maharishi módszerét de később tovább is fejlesztve, Európához igazítva azt – egyszerű utat mutatott ahhoz, hogyan ismerjük meg magunkat. Hogyan maradjunk két lábbal a földön, hogyan őrizzük meg saját intellektusunkat, racionailtásunkat, hogyan mélyítsük el tudásunkat úgy, hogy ez a racionalitás nem válik az érzelmek, a művészetek, az átélés, a meditáció gátjává. Számos vallás és tanítás az érzelmekre, a hitre hat miközben a tudomány az értelemre, a gondolkodásra. Brunton megmutatta, hogy a kettő között egyáltalán nincs áthatolhatatlan szakadék, sőt a cél éppen a teljes, mind érzelmeiben, mind értelmi képességeiben magas szintet